شکار ۶۰ درصد جمعیت گوزن‌ها در انگلستان

خبری که گاردین منتشر کرده است نشان از تفاوت دیدگاه‌ در عرصه حفاظت از منابع طبیعی بین دو کشور ایران و انگلستان است. بر پایه خبر گاردین، بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در انگلستان نشان می‌دهد برای بقای جمعیت گوزن در این کشور باید سالانه نزدیک به یک میلیون راس از این جانوران شکار شوند؛ پیشنهادی برای جلوگیری از انفجار جمعیت.

به عبارت دیگر، تحقیق انجام شده نشان می‌دهد ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت گوزن‌ها قابل برداشت است. این رقم که گاردین آن را «قتل عام» نامیده است بیش از پیشنهادی است که قبلا اعلام شده و میزان برداشت را ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین زده بود. 

جمعیت کنونی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده