ششمين همايش آبخيز داری و مديريت منابع آب و خاک – بهمن 92

محورهاي همايش :
– آبخيز داری و استحصال آب
– آبخوانداری و تغذيه مصنوعی
– سيستم هاي سطوح آبگير باران
– پرده آب بند و سدهای زيرزمينی
– مديريت منابع آب و خاک
– فرسايش آبی( فرآيندها، اندازه گيری ها و مدل ها)
– آبياری و زهكشی
– هيدرولوژی، هيدروليك و ساختمان هاي انتقال آب
– كاربرد كامپيوتر در مسائل آب وخاک
– مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در مسائل آب
– بهره برداري از منابع آب غير متعارف
– پدافند غير عامل در مسائل آب و آبياری


 

برگزار كنندگان: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30خرداد 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 شهریور1392
تاريخ برگزاري همايش: بهمن 1392

سايت همايش: www.isiwee.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 0341-2447130
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: کرمان
ایمیل:
isiwe_kerman@yahoo.com

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده