سال نوی خود را با سفر آغاز کنید.

بالاخره درست شد. سفر … سفر … سفر … می‌روم یک جایی بین ایرانشهر و چابهار. می‌خواهم بروم راهنمای مسافران نوروزی بشوم که وقتی می‌آیند گاندوها را ببینند سیخ به جانشان نکنند! دو سال پیش آن طرف‌ها بودم. از زابل رفتیم تا چابهار و کلی سوراخ و سنبه را گشتیم. اما آن روزها تازه آغاز برزخ بود و من اینجا فقط از برزخ نوشتم، نه از سفر. آن سفر من را نجات داد. با همسفرانی که نه من می‌شناختمشان و نه آن‌ها من را می‌شناختند. تنها بودم و این تنهایی را احتیاج داشتم. آن روزهای اول، روزهای انتظار کشنده و بی‌خبری بود و باید دور می‌بودم و سرم به چیزی گرم می‌بود. تصادف عجیبی بود که پیش از شروع برزخ تصمیم گرفته باشم بروم به سرزمینی که اینقدر شیفته‌اش هستم و بعد همین سرزمین نجات دهنده من بشود. سال تحویل را در سراوان بودیم. هیچ وقت چنین سال تحویلی با این حجم دلتنگی را تجربه نکرده بودم.

قضیه گاندوها هم قصه پر غصه‌ای است. گاندو اسم محلی تمساح پوزه کوتاه ایرانی (مردابی) است. ایام نوروز محیط‌زیست یکی دو تایشان را در محوطه محصوری جلوی چشم مسافران نوروزی می‌گذارد. فرصت فوق‌العاده‌ای برای دیدن این موجوداتی است که در طبیعت و محل زندگی‌شان به این راحتی‌ها نمی‌شود دیدشان. من و چهار همسفرم مشغول دیدن این موجودات شگفت و بالا و پایین پریدن از هیجان بودیم که یک دفعه یک اتوبوس بنز قدیمی ترمز کرد و یک سری گردشگر گل منگلی با لهجه اصفهانی از آن پیاده شدند. خانم‌ها و آقایان میانسال شیک و پیک و چند تایی بچه کوچک، کمی به تماشای گاندوی ماده دو سه متری ایستادند و بعد از اینکه دیدند در سایه لم داده و تکان نمی‌خورد، یک چوب برداشتند و شروع کردند به سیخ زدن به جانور بنده خدا. ما هم کمی با دهان باز نگاهشان کردیم و بعد رفتیم محترمانه باهاشان حرف بزنیم. از این جا به بعد داستان یک قصه پر آب چشم است. آخرش ما فهمیدیم که این دوستان طبیعت‌گرد دوستدار محیط زیست هستند. همه تحصیلاتشان بالای لیسانس است و این همه راه نکوبیده‌اند بیایند که این تمساح از جایش نخواهد تکان بخورد و خوشحالشان نکند! ما هم خیلی پررو و بی‌ادب هستیم که رفته‌ایم بهشان تذکر داده‌ایم … کارشناس محیط زیستی هم که آنجا بود، خیلی مودب و کم رو بود و خیلی توان گفتگو با مردم را نداشت.

دارم می‌روم یک چند روزی آنجا بایستم و در مورد گاندوها حرف بزنم. قبلش کلی درس باید حاضر کنم و سواد دارتر بشوم. نمی‌دانم چه اتفاقی می‌افتد و آنجا چه خبر خواهد بود. همین است که این سفر ایده‌آل من است. اینکه راه بیفتی و بروی و دل بدهی به راه و معلوم نباشد چی در انتظارت است، نه وسیله جابجا شدنت معلوم باشد و نه جای شبت. چمدان و کوله‌ام جای لباس و وسیله شخصی، پر کتاب و عکس و پوستر و کارت پستال است. با اتوبوس یک روزی در راه خواهم بود. امیدوارم همین‌قدر که نوشتنش هیجان انگیز است، هیجان ادامه داشته باشد.

دارم می‌روم کمی امید برای خودم جمع کنم و بیاورم. نیاز دارم به رفتن و نبودن …

دسته‌بندی شده در: مغز مشغولی‌ها در سفر, مغزمشغولی‌های سبز (محیط‌زیستی)

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده