دکتر اسماعیل کهرم؛ بهترین شخصیت محیط زیست در سال 91

به انتخاب بنیاد جهانی پاسارگاد آقای دکتر اسماعیل کهرم، بوم شناس و کارشناس میراث طبیعی و محیط زیست، به عنوان بهترین شخصیت میراث طبیعی و محیط زیست سال 1391 انتخاب شدند و «جایزه نوروز» به ایشان تعلق خواهد گرفت.

در اطلاعیه این بنیاد در خصوص دلایل انتخاب آقای کهرم آمده است:
ـ چند دهه تلاش بی وقفه در نگاهداشت میراث طبیعی و محیط زیست ایران
ـ  ارائه ی هشدارهای  به هنگام در مورد بخطر افتادن این میراث ها، بدون ملاحظات فرصت طلبانه
ـ برخوردهای شجاعانه با ویرانگران میراث طبیعی و محیط زیست
ـ داشتن نگاه هشیارانه و علمی  نسبت به طبیعت و اهمیت آن در زندگی انسان
ـ بوجود آوردن ادبیاتی تازه  و گیرا در ارتباط  با محیط زیست و میراث طبیعی و برانگیختن  علاقه و حس مسئولیت در مخاطبین خود.

 اکنون که میراث طبیعی و محیط زیست ایران در وضعیتی به شدت بحرانی به سر می برد و نابودی و مرگی خاموش،  تک تک داشته های طبیعی ما را تهدید می کند، نقشی که کوشندگان میراث طبیعی و محیط زیست دارند، بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است. در چنین شرایطی دکتر کهرم بدون تردید یکی از شجاع ترین و رساترین صداهایی است که همگان را به نجات این میراث می خواند. آگاهی علمی  و حس عاشقانه ای که او نسبت به اجزای طبیعت دارد، و ادبیات و سبکی نو که برای نوشتن درباره این میراث انتخاب کرده این توفیق را به او داده که به سهم خود زنده بودن طبیعت را به کسانی که به دلیل نبود آموزش درست درکی از آن ندارند نشان دهد. کهرم با زبان و کلامی ساده، زیبا و موثر چنان از کوه و دریا و رود و تالاب و درخت و خاک می گوید که مخاطبش نمی تواند بی توجه از آن ها بگذرد؛ و چنان انسان را به هم نفسی با شیر و گرگ و آهو و پرنده و ماهی و کرم می خواند که نمی توانند درد و رنجی را که بر آن ها می رود ندیده بگیرد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده