درآستانه تغییر طبیعت- بوی بهار

مبارک باد برسبز
سیرتانی که برای بهارسازی آینده گان نهالی می
کارند تا دیگران درآینده ای  بهاری مصرف
کنند تزار احیا در طبیعت مثبت ارزیابی نمی شود و فرهنگ احیای منابع طبیعی نیازمند
تحول و خود تکانی است و خانه تکانی در آستانه بهار جز خاکروبه چیز دیگری به طبیعت
هدیه نمی دهد و خاکروبه ها همان ذرات معلق و ریز گردند و بر می گردند، خود تکانی
کنید و متغیر از قبل شوید تا خانه تکانی ها برای طبیعت قابل هضم باشد ! 

توسعه فضای سبز و
متکی به مصرف گوهر نایاب ( آب ) همچنان در جامعه جلودار است و صدای جنگلبانان کمتر
شنیده می شود و صدای توسعه فضای سبز بر توسعه جنگل غلبه دارد و جنگلداری همچنان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده