خرس‌های قطبی، سیاست و انقراض

نگرانی از روند انقراض خرس‌های قطبی رو به افزایش است. مهمترین تهدید این جانورانِ سفید‌پوش، آب شدن زیستگاه‌شان است. ظرف سه دهه گذشته از حجم دریای منجمد در تابستان ۱۵ تا ۲۰ درصد کاسته شده است است (در تابستان سال گذشته این رکورد شکسته شد و به ۷۶۰ هزار کیلومتر مربع رسید؛ یعنی حدود نصف مساحت ایران).  

سالانه ۸۰۰ خرس قطبی از کشورهای کانادا، دانمارک، نروژ، روسیه و آمریکا شکار می‌شود و تخمین زده شده است که میزان کل این جانوارن ۲۰ تا ۲۵ هزار قلاده باشد. گرچه میزان جمعیت در بعضی مناطق، ثابت یا رو به افزایش است، اما در مجموع کل جمعیت روند نزولی را طی می‌کند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده