جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی/ ریه های کویر در انتظار هوای تاز

 استان کرمان دارای اقلیم متنوعی است که تحت تاثیر مجاورت با کویر قرار گرفته است در این استان علیرغم ظاهر کویریش اقلیمهای متفاوت وجود دارد و به فراخور شرایط آب و هوایی برخی مناطق استان دارای ذخیره گاههای جنگی وسیع و قابل توجه در جنوبشرق کشور می باشند که از این میان می توان به وجود جنگلهای گرمسیری و سردسیری اشاره کرد.

بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور خاورمیانه در ریگان و فهرج قرار دارد از سوی دیگر جنگلهای وسیع انار شیطان و بنه در جنوب کرمان قرار دارند و جنگلهای انبوه بادام کوهی و بنه در بافت که بزرگترین پهنه جنگلی جنوب شرق کشور محسوب می شوند.

جنگلهای گرمسيری و نواحی خشک بيابان شامل درختان گز، تاق، قيچ ، کُنار، کُهور، بادام کوهی و اُکاليپتوس که به طور طبيعی در منطقه می رويند و جنگلهای سردسيری که عبارتند از درخت بِنه، اَلُوک،گَوَن که البته طی سالهای اخیر شاهد افزایش پیوند های پسته و بادام بر این درختان هستیم. با این وجود با توجه به اینکه استان کرمان 11 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است پهنه های جنگلی و سبز استان در مقایسه با عرصه های بیابانی و با پوشش گیاهی ضعیف بسیار کمتر هستند و به همین دلیل اهمیت وجود جنگلهای کرمان و نگهداری از آنها هر روز بیشتر می شود اما عملا به دلیل خشکسالی بسیاری از این عرصه ها جنگی در حال تخریب هستند.

نکته قابل توجه اینکه به خصوص در استان کرمان جنگلهای کهور ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم استان دارند بطوریکه شهر کرمان به عنوان مرکز استان هم اکنون در محاصره جنگلهای دست کاشت قرار گرفته و در صورت عدم وجود آنها خطر طوفان شن حتی شهر کرمان را نیز تهدید می کند. این امر هم اکنون در شهرستانهای بم، نرماشیر، ریگان و فهرج نمود عینی دارد و تنها در ریگان 80 روستا در محاصره مستقیم شنهای روان قرار دارند.

جنگلهای کهور تنها عامل تثبیت شنهای روان در مقابل بادهای شدید این شهرستانها هستند اما اوضاع در برخی مناطق جنوب کرمان و غرب استان متفاوت است مناطقی مانند بافت، رابر و برخی شهرستانهای جنوبی استان کرمان جنگلهای سردسیری چهره دیگری به طبیعت استان داده اند.

ادامه مطلب . . . . 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده