تصاویری از ایده های سبز (2)

شاید انتشار تصاویر زیرکه بیانگر ایده های خلاقانه دوستداران محیط زیست در دیگرکشورهاست برای ما که امروزه با روند روبه رشد مصرف گرایی و انواع و اقسام آلودگی های محیط زیستی روبه روهستیم به عنوان موضوعی تفننی وفانتزی و برای انبوه آلودگی های ایجاد شده غیرکاربردی به نظر برسد ولی مشاهده ی این تصاویر و اهمیتی که امروزه در دنبا برای بازچرخش مواد و تفکر درباره راهکارهای استفاده مجدد و بازیافت مطرح می باشد خالی از لطف نیست!


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده