تاکسوتیر و جنگل های ابر

پوشش جنگل های ابر منحصر به فرد است و احداث جاده ابر توسعه نیست و با
احداث جاده 
انسان به سطوح بیشتری از جنگل های ابر دسترسی پیدا می کنند. تقاضای احداث جاده نگرانی های زیادی در پی داشته و مخالفت با احداث جاده و مقاومت میمون و مبارک عدم امکان
عبور از خط قرمز های حفاظت از منابع طبیعی،
با کشف ماده تاکسوتیر از برگ درخت سرخدار (مشابه ماده تاکسول داروی ضد سرطان وانحصاری
کشور های توسعه یافته) دریچه جدیدی از انگیزه های مقاومت مبارک را ، پیش روی حافظان
محیط و منابع طبیعی گشوده شده است.

آیا ارزش اقتصادی مابه ازای تولید دارو در برابر توجیه اقتصادی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده