بیست و یکم مارچ، روز جهانی جنگل داری و چند هشدار بزرگ

امروز روز جهانی جنگلداری است. می دانم در روزهای نوروز شاید وقت و حوصله خواندن مطلب طولانی را نداشته باشید اما فقط چند نکته کوتاه:
–    از مهم‌ترین اثرات تخریب جنگل می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاهش تنوع زیستی، انتشار گازهای گلخانه‌ای، اختلال در چرخه‌های آبی، تشدید فرسایش خاک و بر‌هم‌خوردن وضعیت زندگی میلیون‌ها انسان.
–    هر‌ساله بین 12تا 15میلیون هکتار از جنگل‌های جهان تخریب می‌شوند. این رقم معادل نابودی 36زمین فوتبال در هر دقیقه است.
–    دکتر اسماعیل کهرم با اشاره به این‌که نیمی از جنگل‌های ایران در 30 سال گذشته نابود شده و به 12‌میلیون هکتار رسیده نقش دولت را در این تخریب موثر می‌داند .
–    بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه معتقدند اگر نابودی جنگل‌های ایران با روند فعلی ادامه یابد، در 30 سال آینده در کشور جنگلی باقی نخواهد ماند.
–    همه ساله همزمان با سیزده بدر ( روز طبیعت) جنگل های کشور مورد تعرض قرار می گیرند و شاهد خسارت بسیاری به جنگل ها از شاخه چینی تا آتش سوزی و رها شدن زباله در محیط طبیعی هستیم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده