برنامه ی درخت کاری لغو شد!

اداره ی کل منابع طبیعی استان تهران اعلام کرد که به علت بارش برف سنگین در منطقه ی تلو، برنامه ی درخت کاری لغو شده است.

از دوستان درخواست داریم به محل های قرار نیایند و به دیگران هم اطلاع دهند.

تهران- سعادت آباد، 17 اسفند 1391