با ساعت زمین همراه شویم.

امسال همه با هم روز 3 فروردین ( 23 مارچ ) از ساعت هشت و سی دقیقه شب به مدت یک ساعت چراغ ها و وسایل غیر ضروری برقی را خاموش کنیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر به http://www.earth-hour.ir/ وبگاه رسمی ساعت زمین در ایران مراجعه فرمایید.


آمادگی شهرداری کرج برای خاموش نمودن المانهاي مهم شهري در ساعت زمین


http://www.earth-hour.ir/News.aspx?Id=21


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده