اغمای زنده‌رود و سکوت هیاهوگران

زاینده‌رود خشک شد. مردم و کشاورزان اصفهانی فریاد کشیدند، انتقال آب به یزد را مختل کردند و یزدیان ناله برداشتند. گفته می‌شود چند نفر نیز جان بر سر اعتراض گذاشته‌اند (گرچه مقامات رسمی این خبر را تکذیب کرده‌اند و برخی نیز آن اعتراض‌ها را توطئه خواندند).  

در حالی که این اعتراض به بی‌آبی و بی‌رمق شدن کشاورزی و اقتصادِ مردم مناطق مرکزی ایران به سرخط خبرهای روز رسانه‌های وطنی و غیروطنی بدل شده، نه تنها فعالان زیست‌محیطی نیرنگستان اهورایی و مخالفان اسبق سدسازی و توسعه و جاده‌سازی سکوت کرده‌اند بلکه از تهران خبر می‌رسد پروژه‌هایی نیز برای آن منتقدان دیروز و خاموشان امروز در راه است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده