آتش سینه تان برافروخته باد!

           زین آتش نهفته که در سینه‌ی من است

                                  خورشید شعله‌ای است که در آسمان گرفت

                                                                                           حافظ

برای همه‌ی دوستانی که آتش عشق به طبیعت ستم‌دیده‌ی این سرزمین در دل‌شان شعله‌ور است، در این شب گرامی‌داشت آتش پاک‌کننده و تمدن‌ساز، و در فرصت کوتاهی که برای شادمانی و گرد هم آمدن هست، آرزوی کامیابی دارم.