هفته ای برای تو

در برابر توانمند سازی نیروی انسانی موضوعی مهم و عنوان فصل نهم قانون خدمات اداری ناتوانی، است و حفاظت از منابع طبیعی با نیروهایی مسـتأصل در ادارة امور زندگی خود، به هیج وجه قادر به حفاظت از منابعی با ارزش و سرمایة ملی تجدید پذیر نخواهد بود و بدین ترتیب حفاظت از منابع طبیعی جنگل و مرتع و حیات وحش و بستر حیات در شرائط به امان خدا قرار گرفته است فاجعه از دست رفتن دو امنیت « امنیت غذایی و امنیت بستر حیات » بیخ گوش زمین است و زمینخواری تخلفی عادی شد و ایجاد انگیزه ها  ... “هفته ای برای تو”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

آبگرم‌کن‌های خورشیدی به روستاهای جنگلی پشتکوه لردگان رسیدند

تـامیـن سوخـت هیزمی‌ همواره در سیاهه عمـده‌ترین عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس قرار داشته و بررسی‌های انجام شده گواه این حقیقت است که تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها(به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور)، روند اثرگذاری آن را به‌شدت افزایش داده است.      هرچند در سال‌های اخیر توسعه زیرساخت‌های تغییر الگوی سوخت مانند احداث جایگاه‌های توزیع نفت و گاز، روند استفاده از سوخت‌های هیزمی‌‌در آبادی‌های داخل و حاشیه جنگل را تا حدودی کاهش داده است اما کماکان در مناطق دور افتاده و فاقد جاده‌های دسترسی که امکان احداث جایگاه و حمل آسان نفت و گاز میسر نبوده است، درختان جنگلی منبع اصلی تامین سوخت برای مصارف گرمایشی و پخت غذا در این سکونتگاه‌ها به‌حساب می‌آیند.      رفتارها و گرایش‌های فرهنگی جوامع محلی برای تمایل به استفاده از سوخت‌های هیزمی‌ همواره به‌عنوان یک مانع اجتماعی در برابر طرح‌های تغییر الگوی مصرف سوخت روستائیان مطرح بوده که این مهم می‌بایستی با  ... “آبگرم‌کن‌های خورشیدی به روستاهای جنگلی پشتکوه لردگان رسیدند”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده