جایگاه دماوند در کوه نوردی جهان (1)

عباس محمدی، داود محمدی فر- انجمن دوستداران دماوندکوه کوه و کوه‌پیمایی در گذر زمان برای ارزیابی جایگاه بلندترین کوه ایران در تاریخ کوه‌پیمایی جهان، شایسته است که نخست نگاهی گذرا بیاندازیم به کوه و کوه‌پیمایی در تاریخ و ادب ایران. روشن است که اگر ردّهایی از درنوردیدن کوه‌ها در ایران بیابیم، با توجه به دیرینگی تمدن در این سرزمین در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان، می‌توان قرینه ای بر ممتاز بودن دیرینگی کوه‌نوردی ایران به دست داد. زیست انسانی در سرزمین ایران چنان پیوستگی‌ای با کوهستان‌ها داشته که در بیشتر اسطوره‌های ایرانی، سرآغاز آبادانی و تمدن، در پیوند با کوه‌ها – و روان شدن آب از آن‌ها- است. «در زامیاد یشت(1) پس از ستودن و برشمردن کوه‌ها، ستایش از فر کیانی آغاز می‌شود. میان فرشته‌ی زمین و فره پیوندی است و چون این موهبت یزدانی از مینو بر گیتی فرود آید، از کوه‌ها تجلی می‌کند. سیاوش نیز از از فرازگاهی  ... “جایگاه دماوند در کوه نوردی جهان (1)”

ادامه ←

آيين نامه ماده 28 قانون حفاظت و بهره برداري و جايگاه شورايعالي

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.12.16 بنا به پیشنهاد 10.71.7767‌ مورخ 1371/10/28وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (65) قانون حفاظت‌و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346  ‌آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل های و مراتع را تصویب نمودند  كه در ماده10 عبارت  ” عضو شورایعالی جنگل و مرتع و خاک و دو نفر کارشناس ” درج گريده  و موضوع بحث در اين ياداشت است كه طرح جامع منابع طبيعي آماده براي صحن مجلس است و ماده 4 مرتبط با شورايعالي  ... “آيين نامه ماده 28 قانون حفاظت و بهره برداري و جايگاه شورايعالي”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

یادی از روز هایم با عنوان نماينده ايران در بيستمين اجلاس کميته جنگل فائو

 در پیرو تقدیم فیلم کوتاه گدایان رم ، مناسب دیدم که گزارش کاری سفر به ایتالیا  را نیز خدمت عزیزان ارائه نمایم .در بيستمين اجلاس کميته جنگل که مقارن با دومين هفته جهاني جنگل بود از 4 تا 8 اکتبر (12 تا 17 مهر) در ستاد مرکز رم فائو حضور يافتيم. نمايندگان رسمي 117 کشور همانطور نمايندگان 34 سازمان هاي بين الدول و غير دولتي در اجلاس حضور پيدا کرده بودند. با هماهنگي که با ديگر کشور ها از جمله عراق که از طريق نمايندگي ايران در فائو بعمل آمد براي عضويت در کميته تدوين پيش نويس گزارش بيستمين اجلاس کميته جنگل نامزد و که بدون مخالف در مجمع عمومي پذيرفته شد. علاوه بر حقير نمايندگاني از هفت کشور ديگر از جمله چين، امريکا، بلژيک، استراليا و… براي اين منظور انتخاب شده بودند.   8. The following Members were elected to the Drafting Committee for the COFO Report: Argentina, Australia,  ... “یادی از روز هایم با عنوان نماينده ايران در بيستمين اجلاس کميته جنگل فائو”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده