غیبتی طولانی

درود         شاید پرسیده باشید که در این مدت 6 ماهه چه بلایی بر سر وکیل زمین آمده، بعی از دوستان نیز این غیبت را به نوعی جا زدن من – اینکه حقوقی ها می آیند، سرکی می کشند و می روند-  تعبیر کردند. دلیلش هرچه بود بماند، اما من به قولی صحنه را خالی نمی کنم.باشد که بازگشت وکیل زمین گامی هرچند کوچک در جهت بهبود وضعیت محیط زیستمان باشد.  ... “غیبتی طولانی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده