یادی از روز هایم با عنوان نماينده ايران در بيستمين اجلاس کميته جنگل فائو

 در پیرو تقدیم فیلم کوتاه گدایان رم ، مناسب دیدم که گزارش کاری سفر به ایتالیا  را نیز خدمت عزیزان ارائه نمایم .در بيستمين اجلاس کميته جنگل که مقارن با دومين هفته جهاني جنگل بود از 4 تا 8 اکتبر (12 تا 17 مهر) در ستاد مرکز رم فائو حضور يافتيم. نمايندگان رسمي 117 کشور همانطور نمايندگان 34 سازمان هاي بين الدول و غير دولتي در اجلاس حضور پيدا کرده بودند.
با هماهنگي که با ديگر کشور ها از جمله عراق که از طريق نمايندگي ايران در فائو بعمل آمد براي عضويت در کميته تدوين پيش نويس گزارش بيستمين اجلاس کميته جنگل نامزد و که بدون مخالف در مجمع عمومي پذيرفته شد. علاوه بر حقير نمايندگاني از هفت کشور ديگر از جمله چين، امريکا، بلژيک، استراليا و… براي اين منظور انتخاب شده بودند.
 
8. The following Members were elected to the Drafting Committee for the COFO Report:
Argentina, Australia, Belgium, Brazil, China, Iran (Islamic Republic of), Japan, Kenya, Morocco,
Sudan, Switzerland and USA. The representative of China, Ms. Wangxin Xiao, was elected
Chairperson of the Drafting Committee and the representative of Australia, Mr. Ben Mitchell, was elected Vice-Chairperson
در بيستمين اجلاس کميته جنگل با حضور اجلاس در مجموع هشت “فلوور” در “پلناري (مجمع عمومي) گرفته” و ديدگاه هاي کشور متبوع را در ارتباط با مباحث مطروحه بيان داشتيم. از جمله ؛ ايجاد پايگاه منطقه اي جهت مبارزه با آسيب هاي محتمل از تغييرات اقليمي مثل آتش سوزي، آفات و … (که در اين ارتباط نماينده روسيه جهت تبادل نظر به جايگاه ايران در مجمع مراجعه کرد)، تغيير استراتژي مديريت حفاظتي پارک ها جهت تعديل اثرات تغييرات اقليمي در اين مناطق (که با اقبال نماينده استراليا مواجه شد که ايشان جهت تبادل نظر به جايگاه ايران در مجمع مراجعه کرد و با هماهنگي لازم در حاشيه اجلاس جلسه اي کوتاهي با ايشان بر گزار کرديم)،
انفجار آفات تحت تاثير تغييرات اقليمي ، سوسک چوبخوار که آينده اسف باري که جنگل هاي غرب ايران، همانطور جنگل هاي ترکيه و عراق و … را تهديد مي کند را به عنوان يکي از مصاديق بيان داشتيم (بيانيه ايران در صحبت هاي سه کشور ديگر که فلوور گرفته بودند تکرار شد از جمله کشور کويت با تشکر از بيانيه ايران تاکيد به توجه به اين امرمهم
نمود) و…
مسئله حمله آفت به جنگل هاي غرب در گروه تخصصي مربوطه، که در حاشيه اجلاس برگزار مي شد نيز طرح کرديم و نهايت اينکه با تلاش ايران در گزارش بيستمين اجلاس کميته جنگل (البته بطور عام) جهت حمايت فني و مالي جهاني مطرح گرديد.
بيانيه ايران در مجمع عمومي:
In the name of God
Iran recognizes the importance of forest health and biodiversity especially under the impact of climate change and the increase of global trade in forest products.We support the Guide to implementation of phytosanitary standards in forestry which was presented by FAO on Tuesday during the session for Item 5.2 – Forest health and forest fire in the context of climate change. We feel that increased cooperation between foresters and plant health officials will help reduce pest problems such as the Agrilus beetle currently threatening Iran’s oak forest.
 گزارش نهائي COFO
19.The Committee encouraged FAO to distribute the Guide to implementation of
phytosanitary standards in forestry as guidance on practices that minimize pest prevalence and
spread without impacting on trade and encouraged countries, FAO and partners to strengthen
country capacity to use these measures through pilot activities, the development of training
material and enhanced cooperation and the exchange of experiences on this issue within and
among regions.
– پيشنهاد ايران بدون مخالف مورد پذيرش قرار گرفت که تعهد اجرائي نقشه راه جهاني مرتبط با جنگل از طرف کشور ها، به بومي سازي و عملياتي نمودن راهنماء الگو جهاني اصلاح شود
Strengthen country capacity to adapt existing guidelines to national conditions.
 
– پيشنهاد امريکا در ارتباط با توزيع مناسب منافع ناشي از عملکرد جهاني جنگل با مخالفت ايران مواجه شد، پيشنهاد مشخص ايران توزيع برابر که با همراهي برزيل و آرژانتين (جالب توجه است که در بقيه موارد که نفع کشورشان مطرح نبود کورکورانه طرف امريکا را مي گرفتند) و سکوت بقيه پيشنهاد ايران عيناً در گزارش نهائي آمده است.
Develop methods and tools to assist in involving local communities, and ensuring
equitable distribution of benefits from mitigation actions to relevant stakeholders
اهم ديگر نظرات که عنوان نماينده ايران که در کميته تدوين گزارش پي گيري کردم و به نتيجه رسيد شامل موارد ذيل مي گردد:
– با پيشنهاد ايران و حمايت استراليا، سودان و کنيا مقرر شد درختان خارج از جنگل ( مثل تک درخت هاي مناطق رويشي خليج فارس_ عماني) همانند جنگل مورد حمايت هاي فني و مالي جهاني قرار گيرد.
  34. The Committee requested FAO to assist countries in their efforts to value and utilize the
potential contributions of forests and trees outside forests in climate change mitigation and
adaption
 
– تلاش شد در همکاري هائي منطقه اي مورد توصيه LFCCمورد اشاره قرار گيرد نظر جمعي به ذکر ديگر همکاران اکتفا کرد.
Encourage regional cooperation on forests and climate change, in collaboration with the
regional forestry commissions and other partners.
 
در حاشيه اجلاس بحث تبادل نظر با ديگر کشور ها از جمله آلباني، کوبا، افغانستان و… معمول شد که با هماهنگي نمايندگي ايران در فائو- رم انجام گرفت در صورت لزوم پي گيري هائي بعدي معمول خواهد شد.
در خاتمه شايان ذکر است که همکاري دفتر نمايندگي ايران در فائو – رم با هيات اعزامي و تلاش هاي آن نمايندگي در فراهم آوردن امکانات با ديگر با ديگر کشور ها در جهت ارتقاء جايگاه ايران در اين مجمع جهاني جائي تقدير و تشکر را دارد اگر دست آوردي از اين سفر بوده به همت آن عزيزان متعهد بوده است
آنچه ارائه شد گزارش اجمالي از اهم مطالب بود، بررسي تحليلي از آنچه در رم گذشت و ارائه طريق در ارتباط با پي گيري هاي بعدي در دستور کار قرار دارد که انشا… در اولين فرصت به سازمان متبوع ارائه خواهد شد.
مباحث مطروحه (1 الي 5) و ديگر مباحث اجلاس را مي توانيد در مرجع رسمي زير ملاحظه فرماييد
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k9227e.pdf

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده