گزارش سفر به منطقه پیشنهادی اثر طبیعی ملی (ژئو پارک ادهم)

قدیم قدیما گزارش ماموریت به تصمیم گیران می دادیم،… گویا قرار است قرص مباحث فنی تولید کنیم اگر آنهم عملی شود باور کنید … بعد ها در بلاگ پارک های طبیعی گزارش به عموم می دادیم که زد و بلاگ فله ای فیلتر شد. حال به یاد قدیما این گزارش برای بچه های پاکی می نویسم که داد محیط زیست طبیعی سرزمین شان را فریاد  می زنند.
سفر ها هم دیگر مثل قدیم ها نیست سفر هوائي که چند وقت پیش می گفتند خدا کند توپولف نباشد حال به خاطر غير استاندارد بودن دیگر مرکب ها گفته می شود صد رحمت به توپولف و نيز افزايش غير موجه قيمت ها از طرف ديگر که تاثير بسيار نا مطلوب در اضافه کاري همکاران دارد، سفر هوائی تا آنجا که دست خودمان باشد تحريم تا قيامت ، طبق معمول کله سحر با همان خودرو آژانسي که اگر نوشته هاي قبلی حقير را در بلاگ پي مي گرفتید معرف حضورتان است راه مي افتيم .
مقصد اول منطقه پیشنهادی اثر طبیعی ملی سپاهان می باشد که گزارش شده رخنمون سنگی بارز بوده و مملو از فسیل های بی مهره اعم از جلبک، اسفنج، فرانیفر، مرجان و … دوران تریاس و نیز محل تجمع گونه solenopora rectangulataمی باشد. در ارزیابی عمومی محدوده در کاتاگوری ژئوپارک قرار می گیرد. ژئو پارک بر مبنای تاریخچه تکاملی زمین و مرفولوژی و تشکیلات آن، پدولوژی، کانی شناسی ، سنگ شناسی، فسیل شناسی، ارزشهای باستانی و فرهنگی و تنوع فون و فلور ارزیابی می شود. پدیده های طبیعی ازنظر علمی و منظر زیبای شناسی چون چوب سنگ های فشرده (petrified woods) ، کارست ها، غار ها، یخچال ها ، گنبد های نمکی، آتشفشان ها، فسیل ها و… در انتخاب ژئوپارک حایز اهمیت هستند. درارزیابی محدوده مورد اشاره روی پدیده فسیل متمرکز می شویم. فسیل در واقع مستند سازی برهه ای تاریخچه فون و فلور و موجودات ریز بوسیله طبیعت می باشد در واقع بقایای آثار زندگی (استخوان، پوسته ،تخم ها، آشیانه ها، برگ ها، اجزا معدنی شده یا منجمد و…) بوده البته مجموعه یاد شده که قدمت بالای ده هزار سال داشته باشد احراز شرایط می کنند (قدیمی ترین فسیل به دوران تریاسیک 208 تا 245 میلیون سال پیش) که فسیل نامیده شوند. بقایای انسان اولیه در کنار دیناسورها و مبحث سیر تکاملی بشر ریشه در علم فسیل شناسی دارد. از این رو قطعات از سرزمین که حاوی چنین پدیده ای هستند حائز اهمیت و امر ژئو حفاظت در چنین مناطقی اعمال می شود.
 اساساً ژئو پارک حداقل متشکل از یک یا چند ژئو سایت (واحد همگن ژئولوژی و ژئومرفولوژی) و منظر مشخص با جذابیت طبیعی می باشد. لذا انتظار یک محدوده بکر و دست نخورده را داشتیم. در بدو ورود حصارکشی محدوده ای در حدود 6 هکتار (عکس 1) جلب توجه می کند می پرسم ژئو سایت به این کوچکی ؟! اگر شما جواب می شنوید من هم شنیدم … نگاه به اطراف می اندازیم در فاصله کمتر از صد متری (عکس 2) شرکت ماسه ادهم بیداد می کند گرد و خاکش محوطه را در می نوردد. داخل محدوده (عکس 3) آثار معدن متروکه سنگ لاشه و آثار انفجارات مختلف و… مشهود است بطوریکه نیاز به کند و کاو نیست تکه پاره های انواع و اقسام فسیل ها می توان جمع آوری است. برای مقایسه یک عکس هم از ژئو پارک مشابهی در چین (عکس 4) قرار دادم.
 
 مقایسه کنید گزارش از من – ارزیابی و قضاوت با شما
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده