کارشناسان مراتع کشور برای بررسی راهکارهای مرتعداری در کرج گرد هم می آیند.

معاونین فنی، روسای بخش مراتع و کارشناسان مسئول بهره برداری از گیاهان دارویی ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور به مدت دو روز از چهارشنبه دوم اسفند در مرکز آموزشی دکتر جوانشیر کرج گرد هم می آیند تا درباره ساماندهی جمعیت مازاد دامی، بهره برداری از محصولات فرعی مراتع، گیاهان دارویی و محاسبه حقوق عرفی مرتعداران به نتیجه و راهکارهای مطلوب دست پیدا کنند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیرکل دفتر امورمراتع ، ساماندهی بهره برداران مراتع، استفاده از توانمندی ها و کارکردهای مرتعی جهت ساماندهی جمعیت مازاد دامی و بهره گیری از محصولات فرعی و گیاهان دارویی را از اهداف اصلی این نشست نام برد و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر 5 میلیون نفر از جمعیت کشوردر قالب 916 هزار خانوار معیشت خود را به طورمستقیم از طریق مراتع تامین می کنند.
سیدعلی خلیل پوراظهار داشت: در حال حاضر سالانه 5/10میلیون تن علوفه از مراتع برداشت می شود و50 درصد گوشت تولیدی کشوروابسته به علوفه مراتع است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده