پروژه ی هفتم: استفاده درست از کیسه های نایلونی: appropriate use of plastic bags

به نام خدا سلام دوستای جودیـــــــــــــــی! و سلام به دوستان محیط زیـــــــــــست! اوم مممم…خب چپ چپ نگاه نکنید…همش حدود 50 روزه که جودی پست جدید نذاشته! … – جودی، بریم شیرینی فروشی؟:) – خبب…الان؟…وسط این پست؟! شیرینی فروشی آخه؟! – بله!:) … – جودیییییییییییییییییییی ! اون…اون…اون جا…دست اون خانوم ه… – یه سگه؟ – نه! – یه گربه؟ – آخ، نه جودی! – پس چی ه؟ – یه کیسه نایلونی! … و اینگونه است که…