همایش ایرانیان و صعودهای برون مرزی

این همایش، از سوی
فدراسیون کوه نوردی و با هدف نقد و بررسی دو دهه هیمالیانوردی نوین
ایران، در روز پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر
برگزار خواهد شد.