كارگاه آموزشي بين المللي مديريت زيست بومي تالابها برگزار می شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست (پام): مركز منطقه اي كنوانسيون رامسردر نظر‌‌دارد كارگاه آموزشي بين المللي باعنوان “مديريت زيست بومي تالابها” را به مدت دو روز از تاريخ 7 الي8 اسفند ماه1391دراستان مازندران برگزار نمايد.

صادق صادقي زادگان مديراجرايي مركز منطقه ا ي كنوانسيون رامسر ضمن اعلام اين خبر گفت: دراين كارگاه علاوه بر آموزش اصول مديريت زيست بومي تالابها و ارائه تجربيات كسب شده در پروژه هاي بين المللي، كشورهاي شركت كننده اين فرصت را خواهند داشت ضمن ارائه گزارشات ملي در كارگروه‌ها و نشست‌هاي تخصصي شركت نموده و به بررسي و تبادل اطلاعات در خصوص مديريت تالابهاي سايت رامسر با ساير كشورها و همچنين سازمانها و كنوانسيون‌ها بپردازند.
وي افزود اين كارگاه آموزشي با حضور كارشناساني از دبيرخانه كنوانسيون رامسر(RRC-CWA) ، برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP)، آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن( JICA) ، سازمان علمي فرهنگي و آموزشي سازمان ملل متحد (UNESCO) ، و مركز پايش جهاني حفاظت (UNEP-WCMC) ونيزجمعي از متخصصان و صاحبنظران بيش از 30 كشور، برگزار خواهد شد.
همچنين چهارمين نشست تخصصی مديريت مشاركتي مركز منطقه اي رامسر در حاشيه اين كارگاه برگزار مي گردد.
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده