دو مصوبه ی دولت درباره ی جلوگیری از آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب

تصویب نامه شماره ۹۶۱۷۰/۳۶۰۸۳  مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۵


هیئت وزیران در جلسه مورخه 26/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 223942 مورخ 12/7/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت نمود:


1- وزارت نیرو موظف است آب آشامیدنی سالم را در مناطق شهری و روستایی کشور به خصوص در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان فراهم نماید. درکوتاه مدت امر آب رسانی از طریق تانکرهای آّب سیار و یا آب بطری شده در مناطق فاقد شبکه لوله کشی مناسب مورد توجه و اقدام قرار گیرد.


2- وزارت نیرو موظف است نسبت به رفع مشکل تامین و توزیع برق و کاهش ولتاژ در استانهایی جنوب شرقی کشور که دچار مشکل حاد شده اند یا خواهند شد اقدام فوری نماید و نتیجه آنرا به دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی اعلام شود.


3– وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو اقدامات لازم برای رفع مشکل آّبیاری مزارع  سبزی کاری با فاضلاب خام را در اسرع وقت با اولویت در استانهای تهران، لرستان و خراسان به اجرا در آورد و موضوع توسط کارگروهی مرکب از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، و  دادگستری مورد کارشناسی قرار گرفته و راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت تهیه و در شورای یاد شده مطرح شود.


4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بودجه درخواستی وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست را جهت برنامه های برنامه های پیشگیری و کنترل آنفلونزای پرندگان در اختیار وزراتخانه ها و سازمان یاد شده قرار دهد.وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط برنامه جامع و استراتژیک و عملیاتی برخورد با بیماری را فراهم نماید.تصویب نامه  شماره ‎‎‎120197/ت 37969هـ ـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۳۸۶/۷/۲۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 161562 مورخ 8/5/1386وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به تولیدکنندگان برتر محصولات غذایی و بهداشتی کشور که در محصولات خود به مفاهیم سلامت و کیفیت فرآورده بیشترین توجه را داشته باشند براساس دستورالعملی که با مشارکت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌گردد، نشان ایمنی و سلامت اعطا می‌گردد.
2- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ موظفند در تهیه موادغذایی عرضه شده در واحدهای غذاخوری تحت پوشش خود، فقط از روغن های دارای نشان استاندارد یا روغنهای با اسیدچرب ترانس پایین تر از ده درصد (10%) و همچنین از نمکهای یددارتصفیه شده استفاده نمایند و تهیه غذا با ویژگیهایی غیر از این ممنوع می‌باشد. به منظور اطمینان از سلامت سایر مواد غذایی عرضه شده در دستگاههای اجرایی مذکور،‌
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعملی را با تأکید بر سلامت غذا و تعادل ترکیب غذای عرضه شده تهیه نماید.
3- با توجه به ضرورت اجرایی شدن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵رؤسا و مدیران کلیه ادارات و مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ موظفند بند “الف” ماده (13) قانون جامع کنترل و
مبارزه ملی با دخانیات را اجرا نمایند.
4
استانداریهای سراسر کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از آبیاری مزارع با فاضلاب تصفیه نشده جلوگیری به عمل آورند.
5- استانداریهای سراسر کشور با همکاری وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تردد اتباع خارجی به ویژه گردشگران تبعه کشورهای همسایه را ساماندهی نمایند، به نحوی که امکان مراقبتهای سلامت و تعیین و پایش بیماریها فراهم آید.
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده