دستورالعمل نمونه برداری خاک برای تعیین آلودگی های محیطی

دستورالعمل نمونه برداری خاک برای تعیین آلودگی های محیطی در سال ۲۰۰۴ توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی تدوین شده است که می تواند برای کارشناسان حوزه آلودگی آب و خاک مفید و کاربردی باشد.


برای دریافت دستورالعمل مزبور لینک زیر را ملاحظه فرمایید.


http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1415_web.pdf 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده