درویشی که می‌شناختم

محمد درویش را تقریبا تمامی اهالی محیط‌زیست دیگر می‌شناسند. بسیار می‌نویسد و بسیار در تلویزیون و رادیو دیده و شنیده می‌شود. البته طبیعی است در این کثرت، ایرادهایی هم باشد. او لابد چندان دلبسته و دل‌خسته محیط‌زیست است که توصیه نظامی را به عمد نادیده می‌گیرد: سخن کم‌گوی تا در کار گیرند/ که در بسیار بد بسیار گیرند.

سه مثال از نوشته‌های آقای درویش کافی است تا نشان دهد توصیه نظامی چقدر مهم است:

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده