جشنواره‌ی یافته خرم‌آباد؛ ۲۷- ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

اعلام خبر برگزاری جشنواره‌ی دیواره‌نوردی یافته در  سایت فدراسیون کوه‌نوردی و باشگاه‌های کوه‌نوردی فرانسه

اینجا

http://www.ffcam.fr/~evenement_T005:4tq2bpoyobd_2013-02-20_yafteh-festival.html

با سپاس از ابراهیم نوتاش