برگزاری دهمین مجمع جنگل سازمان ملل

دهمین مجمع جنگل سازمان ملل ( UNFF10) ازتاریخ هشتم تا نوزدهم آوریل ( 20تا 31 فروردین) در استانبول – ترکیه برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها توافق در مورد محل برگزاری این اجلاس، در نهمین مجمع جنگل سازمان ملل درسال 2011، و با حضور نمایندگان 193 کشور عضو درنیویورک صورت پذیرفت.
برای اولین باراست که کشور ترکیه میزبانی اجلاسی چند جانبه در مورد جنگل را عهده دارمی شود.


بر اساس این گزارش، “جنگل ها و توسعه اقتصادی” از جمله موضوعات اصلی که در دهمین مجمع جنگل ملل متحد دنبال می شود و مجمع جنگل سازمان ملل تنها هیات بین الدول است که به عنوان هیات تصمیم گیرنده در زمینه توسعه سیاستگذاری های جنگل، و نیز همکاری های مربوطه فعالیت دارد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده