این ویدئو را ببینید: اثر گردهای آزبست بر بدن انسان

برای اینکه متوجه شویم آزبست چقدر می تواند برای سلامتی انسان خطرناک باشد کافی است ویدئوی لینک زیر را ببنید فقط دو دقیقه است ولی ارزش دیدن دارد!  


http://www.gotmold.ca/2013/02/asbestos-in-the-news-issue-51/


پی نوشت : حالا مجسم کنید علاوه بر منابع ساختمانی آزبست منبع مهم انتشار آزبست در شهرهای ما گردهای آزبست ناشی از لنت ترمزهاست و براساس تحقیقات صورت گرفته میزان آزبست در برخی نقاط شهری متاسفانه چندین برابر استاندارد گزارش شده است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده