حقوق زاگرس

اهالی منابع طبیعی و محیط زیست،جنگلهای رویشگاه زاگرس را در قالب سه بخش میشناسند.کارشناسان ، لرستان را با نزدیک به 1200000 هزار هکتار جنگل جزء زاگرس میانی به حساب آورده اند. از این میزان جنگل نزدیک به 850 هزار هکتار به درخت بلوط و 350 هزار هکتار به سایر درختان متعلق است.گونه شاخص زاگرس درخت بلوط است و گونه هایی همچون درخت ارس(کاج کوهی) زالزالک، کیکم، ارجن و … نیز در عرصه های طبیعی لرستان یافت میشود. به گزارش سازمان جنگلها و مراتع کشور…  ... “حقوق زاگرس”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده