معدن کاوی، مانع ثبت جهانی دماوند

در سال 1387 دماوند به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران، در فهرست آثار ملی ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت. این ثبت، تا حد زیادی نتیجه ی پیشنهادها و پیگیری های طبیعت دوستان ایران (از جمله گروه دیده بان کوهستان انجمن کوه نوردان ایران) بود. در همان نخستین روزهای پس از ثبت، گفتیم که لازم است: میراث‌فرهنگی با معدن‌کاوی در کوه‌ دماوند برخورد کند. در چند سال گذشته هم چندین بار، چه با نامه نگاری به اداره های میراث فرهنگی و منابع طبیعی و محیط زیست، چه در گفتگو با شورای شهر و شهرداری رینه، چه با کار رسانه ای، و چه در همایش های باشکوه “روز ملی دماوند”… خواستار متوقف شدن عملیات معدن کاوی در دامنه های دماوند شده ایم. این روزها، موضوع ثبت دماوند به عنوان “میراث جهانی” توسط یونسکو جدی شده است و طبیعت دوستان عضو انجمن دوستداران دماوندکوه (و اعضایی از انجمن کوه نوردان)  ... “معدن کاوی، مانع ثبت جهانی دماوند”

ادامه ←