12(91)- سری را که درد نمی کند…

لابد خوانده یا شنیده
اید که :”وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست
ایجاد چهار
معاونت در ستاد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و
استقلال واحد‌های
خارج از ستاد تحت عنوان ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها را
ارائه نمود”
.(نقل از
سایت سازمان جنگل ها) این جا.

ایشان
یادآور شدند که
در جلسات کارشناسی،
موافقت معاونت توسعه
مدیریت و منابع انسانی(ریاست جمهوری) با این موضوع اخذ شده
است. سپس آورده اند: “در شرایط
فعلی وظایف سازمان غیر از موارد توسعه مدیریت و
منابع انسانی، در پنج بخش
مجزای تخصصی جنگل‌ها، مراتع، بیابان، آبخیزها و حفاظت از
اراضی ملی و تفکیک
اراضی و تثبیت مالکیت دولت تقسیم‌بندی می‌گردد که با توجه به
شرایط طبیعی و
اقلیمی حاکم بر کشور امکان اجرای وظایف محوله در قالب دو
معاونت تخصصی و
یک معاونت پشتیبانی امکان‌پذیر نیست”.

گویا
سازمان برای انتخاب نام معاونت ها، دعوت به مشارکت هم کرده است.

به
نظر من، نامگذاری- گرچه هرچه رساتر باشد بهتر است، اما- موضوعی شکلی است. باید ساختار
به طور کلی نو و روزآمد شود. به همین سبب پیشنهاد می شود در روندی آرام ساختار
معاونت ها و دفاتر وابسته به آن به چهار معاونت (با هر نام مورد وفاقی) به شرح زیر
تغییر یابد:

یک-
معاونت حفاظت و امور حقوقی

دو –
معاونت مطالعات و بررسی ها

سه-
معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

چهار-
معاونت اجرایی

آن چه
در این پیشنهاد، بیشتر با وضع موجود تفاوت دارد یکپارچه کردن امور اجرایی در یک
معاونت و ایجاد معاونت جدید مطالعات و بررسی ها برای علوم پایه، طراحی، نوآوری، دیتاسنتر،
نظارت، ارزیابی، پایش و ارزشیابی است. در این صورت دفاتر قدیمی دستخوش تغییر خواهد
شد و دفاتر جدیدی شکل خواهد گرفت. البته این پیشنهاد چون ریسک ها و عوارض فارماکولوژیک
دارد، طرفدار زیادی در مجموعه ندارد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده