یک متن تقدیمی برای دانشجویان در یک کتاب زیبا و خواندنی

اخيراً کتابی با عنوان ” عقلانیت و توسعه یافتگی ایران” با قلم استاد علوم سياسی دکتر محمود سريع القلم توسط دوستی فرهیخته به دستم رسید . کتابی است به غایت زیبا، قابل تامل و خواندنی که توصیه می کنم آن را حتما بخوانید. آنچه در اینجا نقل می شود متن تقدیمی کتاب است به دانشجویان .


تقدیم به دانشجویان :


دانشجویانی که عقلشان بر احساسشان غلبه می کند


دانشجویانی که برای تحمل آرای دیگران تمرین می کنند


دانشجویانی که به واسطه ی زحمتی که می کشند همیشه خسته اند


دانشجویانی که برای چهل سال آینده ی خود برنامه دارند


دانشجویانی که فرق بین هشت و هشت و یک دقیقه را می دانند


دانشجویانی که رنگ های شاد خلقت را در ظاهر خود سپاس می دارند


دانشجویانی که با محاسبه حروف اضافه سخن می گویند


دانشجویانی که قاعده مند فکر می کنند


دانشجویانی که برای هر سئوالی چندین پاسخ متفاوت قایلند


دانشجویانی که عصبانیت خود را به تاخیر می اندازند


دانشجویانی که شان را بر قدرت مقدم می شمارند


دانشجویانی که در رفتار قابل پیش بینی اند


دانشجویانی که معنای تناسب، درصد و کارتدریجی را می دانند


دانشجویانی که برای افزایش قدرت کشور تامل می کنند


دانشجویانی که برای جلب اعتماد دیگران حتی در نگاه کردن دقت می کنند و به


دانشجویانی که دغدغه ی وفای به عهد آنها را شب از خواب بیدار می کند. 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده