فیلم به این زیبایی،سینما به این بزرگی،اما همش چهار تن بودیم!

پس از چند ماه که فیلمی رو از سینما ندیدم،امروز پنجشنبه ،که از کنار سینما سپیده رد میشدم،یکهو به سرم زد،برم و فیلم “آیینه های روبرو ” به کارگردانی بسیار خوب، خانم نگار آذربایجانی را که منتقدان و اهالی سینما جزو فیلمهای خوب سالیان اخیر می دانندو فیلمی متفاوت با داستانی که میگویند تاکنون بهش نپرداختن را ببینم،هدفم از این پست پرداختن به فیلم نیست،که در سپهر و اتمسفر سینمایی کشور که خانه سینما را می بندند کاری است در خور و شایسته و بهتر است بگویم کارستان،چون