ضرورت تجدید نظر در مورد گونه هاي جانوری و پرندگان و آبزیان

امروز به روایت
اهل سنت روز میلاد رسول رحمت و شفقت و عزت نبی مکرم صلی الله علیه و آله است و هفته
ای که وحدت نامیده شده و شاید اشرف الایام باشد.این ایام و لیالی بر شما مبارکباد،
اما بحث  در مورد حیات وحش محتاج حمایت
است.

جانوران وحشي
مشمول بند (ت) ماده 3 قانون شكار وصيد که به استناد مصوبه شماره 168 مورخ
03/06/1378 شورايعالي حفاظت محيط زيست به شرح زیر:

 الف- پستانداران وحشي:

ب- پرندگان وحشي:

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده