سیاست‌های کلی بخش کشاورزی

سیاست‌های
کلی بخش کشاورزی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «کشاورزی» به شرح ذیل
از سوی مقام
معظم رهبری مصوب و ابلاغ
شد
:

 سیاست‌های
کلی کشاورزی
:

1 – توسعه پایدار کشاورزی باحفاظت ازمنابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.

2   تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید
از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در
محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده