سبزپرس بار دیگر بازگشت

امروز سرانجام بعد از ۳۵ روز سبزپرس دوباره بازگشت . با حکم دادستان تهران .


خنده های یاسر همش جلوی چشمم بود امروز . هنوزم هست.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده