دستگيري متخلفين شكار غيرمجازدرمنطقه طالقان

حشمت اله كشيري مسئول محيط زيست طالقان از دستگيري متخلفين شكارغيرمجاز خبر داد .كشيري بااعلام اين خبر افزود: 6 گروه ازمتخلفين شكارغيرمجاز كه با 6 قبضه اسلحه شكاري در شكارگاههاي پرگه از بخش پايين طالقان كه در حدود70 كيلومتري شهرطالقان قرار دارد بدون اخذ مجوز اقدام به شكار وشروع به شكار غيرمجاز نموده بودند كه با اقدامات به موقع يگان حفاظت اين اداره دستگير شدند واز متخلفين علاوه بر 6 قبضه سلاح شكاري حدود50 عدد فشنگ هاي ساچمه زني و چهارپاره ودوربين شكاري و 13 قطعه پرنده وحشي (كبك)كشف و ضبط گرديد. اين مسئول افزود: بعداز ضبط آلات شكار و تشكيل پرونده تخلف ، متخلفين به مراجع محترم قضايي معرفي و به مبلغ 3120000 ريال جريمه ناشي از شكار غير مجاز 13 قطعه كبك وحشي محكوم گرديدند. كشيري در پايان افزود با توجه به اينكه مجوزهاي صادره استاني شكارپرندگان 2 ماهه مي باشد و نظربه نزديكي اتمام مهلت شكار پرندگان وحشي كه 15 بهمن ماه ميباشد از شكارچيان خواست ضمن بررسي تاريخ صدور مجوزها ، در صورت پايان تاريخ اعتبارآن، ضمن جلوگيري از هرگونه شكارو ورود به شكارگاهها،با محيطبانان اين اداره همكاري نمايند.


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده