در راه ثبت جهانی دماوند

انجمن دوستداران دماوند کوه

به منظور ثبت جهانی کوه دماوند، نشست هم‌اندیشی اعضای ستاد اجرایی کمیتۀ علمی انجمن دوستداران دماوندکوه، با آقای مهندس فرزانه، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان مازندران، به همراه چند تن از کارشناسان و مدیران مربوطه و همچنین خانم دکتر مومنی، مدیر کل ثبت آثار تاریخی طبیعی کشور، در سطح ملی و با حضور اساتید، صاحب‌نظران، دانشگاهیان، پژوهشگران، نمایندگان و مسئولین اجرایی (محیط زیست، منابع طبیعی و …) تشکیل شد.

در این نشست، مسئولین نهاد‌ها و ادارات کل استان و صاحب‌نظران، پیرامون اهمیت حفظ اثر ملی طبیعی دماوند مطالبی را برشمردند. در نهایت مقرر شد ثبت جهانی این اثر ملی و تاریخی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گیرد. بدیهی است ثبت این اثر ملی، طبیعی و تاریخی در مجامع جهانی و عضویت آن در شبکۀ جهانی میراث فرهنگی بشر، می‌تواند حفاظت از دماوند را در پی داشته باشد.

در همین ارتباط مقرر شد، در ابتدا مکانی با عنوان «دبیرخانۀ ثبت جهانی دماوند» تعیین گردد و آقای مهندس ماهفروزی به عنوان دبیر اجرایی این دبیرخانه پیگیری‌های لازم را انجام دهند. همچنین مقرر شد همۀ اعضای کمیتۀ علمی، صاحب‌نظران، نمایندگان مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی، همۀ داده‌ها و اطلاعات خود را در اختیار دبیرخانه قرار دهند، تا بر اساس معیار‌ها و ضوابط مربوطه، نسبت به تشکیل پروندۀ ثبت جهانی کوه دماوند اقدام گردد.

در ضمن، مدیر کل  ثبت آثار تاریخی- فرهنگی اعلام نمود کشور ما در هر سال فقط می‌تواند یک پرونده را ثبت جهانی کند و به یونسکو ارسال نماید، که امسال با همت انجمن دوستداران دماوندکوه و همۀ صاحب نظران و علاقه مندان کوه دماوند، تلاش می‌کنیم آن را به ثبت برسانیم.

در ادامه، اعضای حاضر در نشست، حفاظت از کوه دماوند و جلوگیری از تخریب آن را در قالب تشکیل کمیته‌های صیانت از دماوند در شهرستان آمل به دبیری آقای طاهری مورد تاکید قرار دادند.

همچنین مقرر شد تهیۀ طرحی در راستای مدیریت جامع دماوند با محوریت اداره کل محیط زیست به دبیری آقایان مهندس مقدس و مهندس بطحایی مورد پیگیری قرار گیرد.

 جناب آقای مهندس فرزانه، سپاسگزاریم