بیانیه بیش از 60 نفر از وبلاگ نویسان و کوشندگان محیط زیستی در حمایت از سبزپرس.

در شرایطی که وضعیت محیط زیست ایران مطلوب
نبوده و مجموعه‌ای از فشارهای انسانی و تنگناهای اقلیمی بر درجه آسیب‌پذیری
و شکنندگی آن افزوده است، آگاه سازی مردم و آشنایی ایشان به حقوق‌شان در
راستای حفظ مواهب طبیعی سرزمین، می‌تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد؛
رسالتی که تحقق آن در گرو حمایت از رسانه‌های اطلاع رسانی در این حوزه است.
با
این وجود، شوربختانه خبردار شدیم که یکی از مهم‌ترین، فراگیرترین و
قدیمی‌ترین پایگاه‌های اطلاع رسانی محیط زیستی کشور به نام سبزپرس، ظاهراً
با شکایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مسدود شده است.
سبزپرس پس از 4
سال به عنوان مرجعی برای دوستداران محیط زیست در سراسر کشور تبدیل شده بود و
تلاش می کرده در روزهای سخت محیط زیست از طریق افزایش آگاهی عمومی و ارائه
اخبار لازم و نظرات کارشناسی به مدیران اجرایی، یاری گر محیط زیست رنج
دیده وطن باشد.
در حالیکه در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای غیردولتی
زیست محیطی تعطیل و کم رمق شده اند، تعطیلی یک رسانه پرمخاطب مردمی آن هم
به دلیل شکایت ارگانی که وظیفه سازمانی اش حفظ محیط زیست است را باید اوج
بی سلیقگی مدیران آن سازمان دانست.
براستی چرا تا به این میزان انتقاد
پذیری در بین مدیران این سازمان پایین آمده است که رسانه ای زیست محیطی را
نمی توانند تحمل کنند؟! مگر غیر از آنست که بیش از 90 درصد اخبار این رسانه
در همسو با نظرات آن سازمان و در جهت حفظ محیط زیست بوده است؟! آیا قرار
است هیچ خبر و صدایی بر خلاف نظر سازمان منتشر شود؟ آیا سازمان محیط زیست
خود را مبرا از اشکال و انتقاد می داند که در صدد ساکت کردن صدای گروههای
مردمی و مستقل است؟
آیا کسانی که حکم به مسدود شدن سبزپرس داده اند تصور
می کنند در شرایط فعلی و در زمانه دهکده جهانی می توان مانع از انتشار
اخبار و وقایع شد؟ آیا نمی دانند که تعطیلی رسانه ای مثل سبزپرس که در داخل
کشور و توسط خبرنگاران داخلی اداره می شود می تواند باعث مراجعه جویندگان
خبر به رسانه های خارجی شود؟ آیا قرار است دوستداران محیط زیست از این پس
اخبار زیست محیطی کشور را از رسانه های خارجی پیگیری کنند؟!
ما، جمعی از
وبلاگ نویسان محیط زیستی ایران ضمن گلایه و انتقاد از کسانی که تحمل شنیدن
صدای نظرات مخالف در حوزه محیط زیست را ندارند معتقدیم تعطیلی سبزپرس بر
خلاف مصالح محیط زیست وطن بوده و نقطه تاریکی در کارنامه مدیران فعلی محیط
زیست به یادگار خواهد گذاشت. لذا از همه کسانی که مسبب تعطیلی سبزپرس شده
اند می خواهیم ضمن تجدید نظر در این خصوص، فضا را برای فعالیت هر چه بیشتر
رسانه های مستقل ایجاد کنند.

مأخذ: وبلاگ دوستداران حیوانات و محیط زیست، سپهر سلیمی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده