برنامه های هفته ی هوای پاک سال 1391 اعلام شد.

روزشمار هفته ی هوای پاک سال ۱۳۹۱ (۳۰-۲۴ دی ماه)


یکشنبه ۲۴/۱۰/۹۱ آموزش وهوای پاک


دوشنبه ۲۵/۱۰/۹۱ صنعت پاک و هوای پاک


سه شنبه ۲۶/۱۰/۹۱ طبیعت و هوای پاک


چهارشنبه ۲۷/۱۰/۹۱ قانون و هوای پاک


پنج شنبه ۲۸/۱۰/۹۱ مدیریت منابع آلاینده و هوای پاک


جمعه ۲۹/۱۰/۹۱ مشارکت مردمی و هوای پاک 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده