بام های سبز (Green roofs) و آلودگی هوا

امروزه خطرات و مشکلات ناشی از آلودگی هوا و به دنبال آن یافتن راهکارهایی برای کاهش و تعدیل آن از جمله مهمترین مسائل و دغدغه های زندگی در شهرهای بزرگ کشور می باشد. موضوع بام های سبز اگرچه از یک منظر در حوزه معماری و شهرسازی قرار می گیرد ولی با توجه به نقشی که این موضوع می تواند در تلطیف و کاهش بار آلودگی هوا ایفا کند از حیث محیط زیستی حائز اهمیت تلقی می شود.


راهکاری که با نام بام های سبز (Green roofs ) از دهه 1970 میلادی  در جهان مطرح و هم اکنون به عنوان یک روش موثر و کارآمد درتقلیل آلودگی هوا و ایجاد سبزینگی و سرزندگی در محیط های شهری در اغلب شهرها در کشورهای توسعه یافته و بعضاٌ در حال توسعه رایج شده است می تواند رافع برخی مشکلات شهرنشینی بخصوص کاهش آلودگی هوای روبه افزایش درهشت کلانشهر دارای آلودگی هوای کشورعزیزمان باشد.  


اثرات مثبت گیاهان بر اکولوژی شهری بر کسی پوشیده نیست : گیاهان می توانند همچون فیلترهای بیولوژیکی برای کاستن و جذب آلاینده های خطرساز از هوای شهر عمل کنند. (آلاینده هایی همچون اکسیدهای ازت – دی اکسید گوگرد – ذرات معلق و ازون) همچنین با توجه به نقش تاثیرگذارشان در جذب دی اکسیدکربن، گیاهان می توانند موجب کاهش اثر گلخانه ای ناشی از این گاز بر گرمایش زمین شوند. مطمئناٌ استفاده از گیاهان خصوصاٌ در مناطق آلوده شهری بسیار مفید خواهد بود ولی محدودیت فضایی در مناطق پرتراکم شهری عملاٌ امکان اینکه بتوانیم سطوح وسیع و سرسبزی را  در این مناطق ایجاد کنیم غیرممکن ساخته است، حال آنکه سطوح بی استفاده پشت بام ها که بخش زیادی از مساحت شهر را شامل می شوند می توانند برای این منظور مورد استفاده قرارگیرند.


با استفاده از این روش ضمن کاهش فاصله میان محیط انسان ساخت و طبیعی و بازگرداندن و احیاء هرچه بیشتر طبیعت در دل شهرها ، می توان به جای سطوح وسیع بتنی طوسی یا قیری و سیاهرنگ بر روی پوشش خارجی بنا و مستحدثات، بستر طبیعی و جذابی را بر روی بام ها ایجاد نمود که از گلها و گیاهان متلون و رنگ رنگ پوشیده شده است.  


 در زیر تصاویری از بام های سبز در دیگر کشورها را می بینید. خوشحال می شوم اگر تصاویری از ایجاد این گونه فضاهای سبز مشجر در شهرهای کشور دارید برایم ارسال کنید. 


 


 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده