بازديد اصحاب رسانه از مركز پايش استان البرز در آخرين روز از هفته هواي پاك

مسوول مركز پايش استان البرز در جريان بازديد خبرنگاران از اين مركز گفت : استقرار واحدهاي توليدي،صنعتي و خدماتي در حاشيه و حريم شهر (از جمله نيروگاه منتظر قائم و 3500 واحد توليدي و صنعتي فعال در سطح استان البرز) و رشد سريع ، ناموزون و برنامه ريزي نشده جمعيت در كنار افزايش تقاضاي استفاده از ناوگان حمل و نقل شهري ،تغيير الگوي مصرف و همچنين افزايش تعداد وسايل نقليه موتوري فعال در سطح شهر به انضمام 20 درصد از ترافيك كل كشور متاثر از تردد وسايل نقليه موتوري شخصي و ناوگان حمل و نقل عمومي سبك و سنگين شمال و غرب كشور از خيابان ها ، جاده ها،بزرگراه ها و آزادراه هاي منتهي به استان ا لبرز، شهر كرج را همچون شهرهاي بزرگ و صنعتي تهران ،اصفهان ،مشهد،شيراز ،تبريز ،اراك و اهواز به واسطه بالا بودن ميزان آلودگي هواي آنها از شاخص هاي سازمان بهداشت جهاني در زمره 8 كلان شهر آلوده كشور مطرح و به صراحت در اسناد برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مورد تأييد قرار داده است.ايشان شاخص كيفيت هوا(AQI) را يك شاخص براي ارائه گزارش كيفيت هواي روزانه دانست كه هشدارهاي لازم در رابطه با تأثير هواي آلوده برسلامتي انسان را نشان مي دهد. AQI را با 5 نوع آلوده كننده هوا محاسبه مي كنند كه عبارتنداز:1- ذرات معلق 2- ازن روي سطح زمين 3- منواكسيدكربن 4- دي اكسيد گوگرد 5- دي اكسيد نيتروژن .


AQI كيفيت هوا را در 6 سطح مرتبط با سلامتي بيان مي كند كه عبارتنداز: 1- پاك 2- سالم 3- ناسالم (براي گروه هاي حساس ) 4- ناسالم 5- بسيار ناسالم 6- خطرناك.


ايشان درادامه افزود: اطلاعات دريافتي از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هواي شهركرج از ابتداي سال جاري تاكنون نشان مي دهد شاخص آلودگي هوا در طي 304 روز تا تاريخ 28/10/91 : 24 روز پاك ، 174 روز سالم ، 103 روز ناسالم (براي گروههاي حساس)، 2 روز بسيار ناسالم و 1 روز خطرناك وبه عبارت ديگر 8 درصد از روزهاي سال هوا پاك ، 58 درصد از روزهاي سال هوا سالم، 33 درصد از روزهاي سال هوا ناسالم(براي گروههاي حساس) و 1 درصد از روزهاي سال هوا بسيارناسالم و خطرناك بوده و مهمترين آلاينده هوا شهركرج(آلاينده مسئول) درطول سال جاري،ذرات معلق با قطر كمتراز 10 ميكرون(PM10) و ذرات معلق با قطر كمتراز 5/2ميكرون (PM2.5) بوده كه به دليل راهيابي به سيستم تنفسي تحتاني در مقايسه با SO2 و NO2 براي سلامتي انسان مخاطره آميز ترند و در تشديد بيماري هاي قلبي و ريوي،كاهش مقاومت سيستم ايمني بدن درمقابل بيماري ها،از بين رفتن بافت ريه،آسم كودكان،مرگ و مير زودرس وسرطان نقش مؤثر و عمده اي داشته و عامل اصلي كاهش ديد افقي در شهرها بوده كه مهمترين منابع انتشار اين آلوده كننده هوا: وسايل نقليه موتوري، واحدهاي توليدي،صنعتي و خدماتي (نيروگاه ها) و فعاليتهاي ساخت و ساز در سطح شهر مي باشد.


مهندس نيك كار همچنين بدترين و نامناسب ترين ماه هاي سال جاري از نظر شاخص كيفيت هوا به ترتيب ماه هاي تير، مرداد، آذر، دي و مهر دانست وتصريح كرد: باتوجه به مراتب فوق مي توان گفت كيفيت هواي كرج حداقل در طول 5 ماه فوق الذكر با وضعيت مطلوب از نظر استانداردهاي زيست محيطي فاصله داشته لذا به منظور بهبود وضعيت كيفي هوا و رسيدن به وضعيت مطلوب مي بايست راه كارهاي كاهش و كنترل آلودگي هوا با جديت تمام پيگيري و اجرايي شوند واين مهم ميسر نمي گردد مگر با همكاري و تعامل كليه نهادها و مشاركت كليه آحاد جامعه در اجراي اصل 50 قانون اساسي كه در اين راستا تخصيص اعتبار ملي و استاني در اجرايي كردن طرح ها و راه كارها و تدابير خاص جهت كاهش آلودگي هوا و مجاب نمودن مديريت شهري به خريد حداقل 12 ايستگاه سنجش آلودگي هوا به همراه تابلو نمايشگر محيطي به منظور تحت پوشش قرار دادن مناطق مختلف سطح شهر مي تواند راهگشا باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده