این روزهای من

آخرین ورژن دعای آخر ترم برای حل مشکلات:


الهی! باخاطری خسته، دل به کَرم تو بسته، دست از
اساتید شسته و در انتظار نمرات نشسته ام

پاس شوند کریمی، پاس نشوند حکیمی؛
نیفتم شاکرم، بیفتم صابرم؛
الهی شهریه ها بالاست که میدانی و جیبم خالیست که میبینی!!!!!!!!!!!!!!
نه پای گریز از امتحان دارم و نه زبان ستیزبا استاد؛
الهی دانشجویی را چه شاید واز او چه باید!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الهـــــــــی دستم به دامانـت………………..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده