این آتش های آلوده ساز!

صنایع همواره به عنوان یکی از منابع ثابت اصلی در ایجاد آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی مطرح بوده اند و بر همین اساس پیگیری ها همیشه معطوف به بهبود وضعیت خروجی هوای واحدهای صنعتی بوده است و اقدامات مختلفی در جهت کاهش آلودگی هوای این واحدها همچون نصب و بهینه‌سازی‌ فیلتراسیون ، بهینه‌سازی‌ ماشین آلات، تعطیلی بخش‌های آلاینده، تغییردرفرایند تولید، جایگزینی خطوط فرسوده با خطوط با فناوری روز و انتقال واحدهای با ماهیت آلایندگی به خارج از محدوده های مسکونی صورت گرفته تا بتواند بخشی از بار آلودگی تحمیل شده توسط صنایع به هوای شهرها را کنترل نماید.


این در حالیست که یکی دیگر از منابع ساکن تولیدکننده آلودگی هوا بخصوص در داخل شهرها آتش زدن ضایعات و پسماندهای مختلفی است که متاسفانه مغفول واقع شده و به نقش تشدید کننده این موضوع بر آلودگی هوا بویژه در روزهایی که در شرایط هشدار و اضطرار به سر می بریم توجه جدی صورت نمی گیرد. علیرغم پیش بینی این امر(جلوگیری از آتش زدن ضایعات) در دستورالعمل شرایط اضطراری آلودگی هوا ، به دلیل مقطعی بودن این آلودگی ها و فقدان سازوکارهای اجرایی لازم* به کرات مشاهده می شود که در داخل شهرها انواع و اقسام پسماندها اعم از لاستیک ، زباله ، سیم و کابل سوزانیده شده وهمگی ما بدون توجه به آثار زیانبار گازهای آلاینده منتشره حاصل از این سوختن های کوتاه مدت ولی بسیار خطرناک و تهدیدکننده صرفاٌ درحد یک نظاره گر و شاهد هستیم و بس !  


تصاویری که در زیر مشاهده می کنید آتش زدن ضایعات درحیاط یکی از سازمانها در داخل شهر کرج است. جالب آنکه پس از پیگیری موضوع از دفترمدیریت واحد اعلام شد که چیزی نیست فقط قدری سیم و کابل هست که سوزانده شده و بزودی خاموش می شود! همین آتش زدن قدری سیم و کابل!! مطمئناٌ گازهای سمی دی اکسین و فوران متصاعد می کند که بسیار سرطانزاست وبدون شک خطرش بیشترازهمه متوجه سلامتی پرسنل همان سازمان خواهد بود.


*مطابق ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384 : سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیراستاندارد و مغایر با ضوابط و شیوه نامه های مربوطه ممنوع است.   
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده