اولين همايش ملي انرژي هاي نو و پاك- اردیبهشت 1392

محورهاي همايش:


– انرژي خورشيدي
– انرژي باد
– انرژي زمين گرمايي
– يبوگاز و زيست توده
– پيل هاي سوختي
– انرژي وابسته به آب
– انرژي هيدروژن
– سيستم هاي انرژي هيبريد
مديريت و بهينه سازي انرژي
– بازيافت انرژي
– روشهاي ذخيره سازي انرژي
– اثرات محيط زيستي منابع انرژي تجديد پذير
– ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و فني منابع انرژي پاك
 و ساير محورهاي مرتبط با انرژي هاي نو و پاك
تاريخ برگزاري:  25  ارديبهشت 1392

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 09184421281

 ایمیل:
confere.cleanenergy@gmail.com
وب‌سایت: http://www.iscconferences.ir/303

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده