حضور 22واحد صنعتي ازاستان البرز در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست

دردوازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست كه ازتاريخ 29آذرماه لغايت 2دي ماه درمحل دائمي نمايشگاههاي بين المللي برگزار گرديده است22واحد صنعتي استان البرز شركت نموده ودستاوردهاي زيست محيطي خود را درمعرض ديد بازديد كنندگان قراردادند. ازجمله صنايع استان البرز شركت كننده درنمايشگاه مي توان به :مهان فن پويا، مهگل، مپنا(پارس ژنراتور)، آوندفر، پاكشوما، تماد، چي توز، شرکت بازرسي كيفيت و استاندارد، مرجان بام شرق، مهندسي خور، محصولات كاغذي لطيف ، سيمان آبيك ، جمع ساز، معراج، پاكبان، مجتمع تصفيه روغن اشتهارد، شامپوسدرصحت، اتحاديه صنايع بازيافت ، سبزپالايش البرزوشركت شهركهاي صنعتي استان البرزاشاره نمود.  ... “حضور 22واحد صنعتي ازاستان البرز در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

از شیشلیک قو تا کباب قو؛ بد سلیقگی ژورنالیستی و خشونت پنهان علیه حیوانات

نگاهی به عناوین برخی از روزنامه های ورزشی در دو روز گذشته نشان می دهد برخی از این نشریات برای تهییج و طرفداری از یکی از دو تیم فوتبال بزرگ پایتخت در مصاف با ملوان بندر انزلی از قربانی کردن قوها مایه گذاشته اند. شیشلیک قو و یا کباب قو بخشی از عناوین این روزنامه ها در روزهای گذشته بوده است.تیترهای که شاید در نگاه عوام جذاب باشد اما به همان اندازه که جذابیت دارد، به همان اندازه نیز خشونت پنهان نسبت به حیوانات را به روح و روان خواننده تزریق می کند. تیترهای نظیر این نه با روح ورزش که باید باعث گسترش صلح و دوستی شود سازگاری دارد و نه با رسالت روزنامه نگاری که باید در جهت خدمت به فرهنگ و شعور جامعه باشد.پیش از این اشاره شده بود که حیوان آزاری پدیده ای چند وجهی است که عوامل گوناگونی دارد، عناوینی نظیر این می تواند سهمی  ... “از شیشلیک قو تا کباب قو؛ بد سلیقگی ژورنالیستی و خشونت پنهان علیه حیوانات”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده