دانه ریزی

ساعت 8.30 بامداد دیروز خودم را به میدان نوبنیاد رساندم تا با دوستان انجمن داوطلبان سبز به شمال شرق تهران برای دانه دهی به پرندگان برویم،هر چند ساعت دو شب خوابیده بودم اما تونستم ساعت ۶ بیدار شم،یک بسته خرما و پنیری که پریروز خریده بودم برداشتم و رفتم نانوایی سنگکی خیابان ولی عصر ، زرتشت، و دوتا نان خریدم و از خیابان تخت طاووس و سیدخندان، خودم را به نوبنیاد رساندم،من نخستین کسی بودم که آمده بودم ،اندک اندک دوستان رسیدند و با پنج ماشین شخصی دوستان به سوی