به عزیز حبیبی: دعوت به مناظره

آقای عزیز حبیبی اگر به آن‌چه که این‌جا گفته‌اید اعتقاد دارید، شما را به مناظره‌ی عمومی دعوت می‌کنم تا در مورد انجمن کوه‌نوردان ایران بگویم ، تا بدانید که اگر تنها بخشی از وقتی را که برای آن ترجمه‌ی نادرست و نادقیق از تاریخ آلپاین کلاب آمریکا صرف کردید، به مطالعه‌ی فعالیت‌های انجمن اختصاص می‌دادید و یا با من و یا هریک دیگر از مدیران فعلی و یا پیشین انجمن صحبت می‌کردید، دچار (با خوش‌بینی ذاتی خودم بگویم) این بدفهمی نمی‌شدید. ضمنا هشدار می‌دهم در بخش نظرهای وبلاگ شما مطالب نادرست، مسئولیت‌بار و بی‌شرمانه‌ای منتشر شده است که به جز نویسنده‌ی آن، شما آقای عزیز حبیبی مسئول آن هستید. توجه شما را به ماده‌ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در زیز جلب می‌کنم. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که  ... “به عزیز حبیبی: دعوت به مناظره”

ادامه ←