دست از سر توچال بردارید!

در اواخر تابستان گذشته، کوه ستمکش توچال باز شاهد یک طبع آزمایی “خیر خواهانه” بود؛ نصب میله های آهنی و تابلوهای بزرگ “هدایتگر” . مطابق یادداشت چند روز پیش تارنمای هیات کوه نوردی استان تهران، این کار در چارچوب طرح “بهسازی پناهگاه ها و مسیرهای کوهستانی شمال تهران”، با مدیریت کمیته پناهگاه های فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی انجام شده است. اگرچه جای شکر است که این کمیته، در چند سال اخیر دست از پناهگاه سازی در کوه ها برداشته و بیشتر مشغول “قرارگاه” سازی در کوهپایه ها و بهسازی پناهگاه های موجود بوده، اما گویا هنوز با آن روحیه ی “شهری سازی” کوهستان ها، به کلی خداحافظی نکرده (و البته، قرارگاه سازی را هم با دست اندازی به منابع طبیعی به انجام رسانده است). می گویم “کوه ستمکش توچال” برای این که این کوه که حق زیادی هم بر گردن تهرانی ها دارد، گویا باید تاوان نزدیکی با  ... “دست از سر توچال بردارید!”

ادامه ←

مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 4

باید به موضوع تعیین حریم از جنبة دیگری توجه کرد، قانونگذار با اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری، انتقال اسناد مالکیت اراضی  واگذاری ملی و دولتی را ممنوع و توجهی معطوف به نتیجة مدیریت کارآمد در حفاظت و بهره برداری از منابع ملی شده دارد. تعیین حریم موضوعی در خور توجه  ... “مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 4”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم مورخ 12/2/1391

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1390 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:  آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست ب – دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج – برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیستی: برنامه پیوست بخشنامه شماره 51474/40662 مورخ 9/3/1388 ماده 2 – در راستای ارتقاء آگاهی های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست کارگروهی متشکل از نمایندگان ذیربط دستگاههای اجرایی به شرح زیر تشکیل می شود:  متن کامل آیین نامه در ادامه ی مطلب  ... “آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم مورخ 12/2/1391”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده